سید احسان خاندوزی

متولد ۱۳۵۹ شهر گرگان

متاهل و دارای دوفرزند

تحصیلات :

 • دکتری علوم اقتصادی، 1391

سوابق اجرایی و تقنینی:

 • نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
 • نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
 • رئیس فراکسیون تولید و کسب و کار مجلس
 • عضو هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی
 • رئیس کارگروه مقابله با تحریم ها مجلس شورای اسلامی
 • دبیر شورای اقتصادی صدا و سیما
 • عضو هیئت اندیشه ورز با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی
 • استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
 • نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیون تلفیق قانون برنامه ششم توسعه
 • مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
 • معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس
 • ده سال حضور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان کارشناس
 • کارشناس اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مدیر شرکت دانش بنیان حسنا، پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف
 • مشارکت موثر در طراحی:
  • طرح مالیات برعایدی سرمایه
  • طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • طرح مالیات بر خانه خالی
  • طرح اصلاح قانون سازمان حسابرسی
  • طرح اصلاح ساختار بودجه
  • طرح تسعیل مجوزهای کسب‌وکار
  • طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی
 • عضو هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت

سوابق علمی و پژوهشی:

تالیف کتاب :

 • مدینه عادله: مقدمه ای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن، تالیف، انتشارات دانشگاهی.
 • درسهای آخرین موج خصوصی سازی، تالیف، نشر آماره.
 • شاخصی برای عدالت، تالیف، انتشارات دانشگاهی.

ترجمه کتاب :  

 • خاندوزی سید احسان، اشرفی احمدآباد علیرضا، سرمایه داری، ترجمه، انتشارات دانشگاهی.
 • خاندوزی سید احسان، اشرفی احمدآباد علیرضا، آنچه اقتصاد از بحران آموخت، ترجمه، انتشارات دانشگاهی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

 • سیدنورانی سیدمحمدرضا، خاندوزی سید احسان، مبانی نظری سنجش عدالت اقتصادی، جستارهای اقتصادی ایران، 9، 17، 1391/04/01
 • خاندوزی سید احسان، حسین زاده سید سعید، راهبردهای دفاع اقتصادی از منظر قصص پیامبران الهی، آفاق امنیت، 8، 29، 1394/12/21
 • سیدنورانی سیدمحمدرضا، خاندوزی سید احسان، معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران، مجلس و راهبرد، 23، 85، 1395/03/01
 • خاندوزی سید احسان، کاویانی زهرا، کانال های تاثیر بروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران، مجلس و راهبرد، 23، 87، 1395/04/02
 • خاندوزی سید احسان، شهسواری سجاد، علم خواه عبدالله، سیاست های فقرزدایی در ایران با تاکید بر برنامه های توسعه اقتصادی سال های پس از انقلاب، راهبرد توسعه، 1، 1، 1395/04/20
 • خاندوزی سید احسان، نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 17، 9، 1396/12/28
 • خاندوزی سید احسان، مقیسه محسن، نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 18، 9، 1397/09/30
 • خاندوزی سید احسان، مجاهدی موخر محمد مهدی، خورسندی مرتضی، افسری علی، تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)، پژوهشنامه اقتصادی، 18، 71، 1397/10/15
 • فرزین محمدرضا، حسین نبی زاده علی، خاندوزی سید احسان، ارائه الگوی مناسب صندوق ثروت ملی ایران با تأکید بر مقاوم سازی اقتصاد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال دوم، شماره 8، 1397/10/25
 • خاندوزی سید احسان، سنجش تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری، جستارهای اقتصادی، 16، 32، 1398/12/01
 • خاندوزی سید احسان، مصطفوی ثانی علی، سرآبادانی کاشی حسین، طراحی و برآورد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران، مجلس و راهبرد، 1، 102، 1399/06/01
 • غفورزاده حسین، خادمعلی زاده امیر، عیسوی محمود، خاندوزی سید احسان، بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات، مطالعات اقتصاد اسلامی، 13، 25، 1399/07/01
 • غفورزاده حسین، خادمعلی زاده امیر، عیسوی محمود، خاندوزی سید احسان، بررسی اصول و سنتهای اقتصادی در قرآن و روایات، مطالعات اقتصاد اسلامی، 13، 25، 1399/09/01
 • خاندوزی سید احسان، طراحی و برآورد شاخص عدالت اجتماعی در ایران، مجلس و راهبرد، 27، 101
 • نوراحمدی محمد جواد، خادمعلی زاده امیر، امیدوار سیروس، خاندوزی سید احسان، بررسی تجربی اندیشه های جان رالز و محمد باقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)، جستارهای اقتصادی ایران
 • خاندوزی سید احسان، افسری علی، تحلیل الگوی سهم بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی، اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱ 37 –
 • خاندوزی سید احسان، رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت، مطالعات اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
 • خاندوزی سید احسان، نظریه اجتماعی؛ ایران: توسعه در روایت آوینی؛ بررسی و نقد دیدگاه سید مرتضی آوینی در باب «توسعه»، سوره اندیشه بهمن و اسفند ۱۳۹۰ شماره ۵۶ و ۵۷
 • سید نورانی سید محمدرضا، خاندوزی سید احسان، نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم، اقتصاد اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۲
 • خاندوزی سید احسان، بازخوانی و نقد نظریه های عدالت اقتصادی در قرن بیستم، مجلس و راهبرد سال هجدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۸ 109 – 146
 • خاندوزی سید احسان، جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد، مطالعات اقتصاد اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵).
 • خاندوزی سید احسان، ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (88-1368)، برنامه و بودجه دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱۰.
 • خاندوزی سید احسان، نقش بستر سازی اخلاقی در توسعه اقتصادی، اقتصاد اسلامی سال ششم بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۱.
 • خاندوزی سید احسان، معرفی پروژه داگلاس سی . نورث، راهبرد یاس ۱۳۸۵ شماره ۸.
 • خاندوزی سید احسان، کوته نوشته‌های خواندنی از استیگلیتز، راهبرد یاس ۱۳۸۵ شماره ۵.
 • خاندوزی سید احسان، بررسی رابطه نظریه توان رقابت اقتصاد و جهانی شدن، فرهنگ پاییز ۱۳۸۵ شماره ۵۹
 • خاندوزی سید احسان، نقدی بر روش شناسی نظریه عدالت در لیبرالیسم، اقتصاد و جامعه ۱۳۸۵ شماره ۱۰
 • خاندوزی سید احسان، عوامل موثر بر توان رقابت اقتصاد ایران، اقتصاد و جامعه ۱۳۸۵ شماره ۷
 • خاندوزی سید احسان، مقاله شناسی توسعه، راهبرد یاس ۱۳۸۴ شماره ۲
 • خاندوزی سید احسان، اثر چند گانه ذخایر طبیعی بر رشد اقتصادی با رویکرد نهادگرا، اقتصاد و جامعه ۱۳۸۴ شماره ۳.
 • خاندوزی سید احسان، واقع‌گرایی نظریه عدالت دراقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۴ شماره ۱۷.
 • خاندوزی سید احسان، انگاره پورتر در تجارت و مزیت رقابتی ، راهبرد یاس ۱۳۸۴ شماره ۴.
 • خاندوزی سید احسان، پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی.
 • خاندوزی سید احسان، کتابشناسی توسعه، راهبرد یاس ۱۳۸۳ شماره ۱.
 • خاندوزی سید احسان، «پیش زمینه های اقتصاد برای دموکراسی» در بوته نقد، راهبرد یاس ۱۳۸۳ شماره ۱.
 • خاندوزی سید احسان، معیارهای اقتصادی در قانونگذاری نوین، مجلس و پژوهش سال سیزدهم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۵۴.
 • khanduzi seyyed-ehsan, An Index for Economic Justice: The case of Iran, Iranian Economic Review, 19, 2, 2015/04/01

همایش‌های داخلی:

 • خاندوزی سید احسان، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، article abstraction، مقاله کامل، الگوی عدالت محور در بانکداری: مطالعه بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط، 1394/06/10، 1394/06/10
 • خاندوزی سید احسان، شهبازی غیاثی موسی، اقتصاد مقاومتی، الزامات و چالشها، سخنران، 1395/02/28، 1395/02/28
 • خاندوزی سید احسان، شهبازی غیاثی موسی، اقتصاد مقاومتی; الزامات و چالش ها، article abstraction، مقاله کامل، شاخص های تقویت بخش واقعی در نظام بانکی ایران، 1395/02/28، 1395/02/28
 • خاندوزی سید احسان، پنجمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران، article abstraction، تاثیر بحران مالی 2008 بر محتوای آموزش اقتصاد در غرب، 1395/08/04، 1395/08/04
 • خاندوزی سید احسان، یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، سخنران، تحلیل عدالت در چهار دهه اخیر، 1398/08/27، 1398/08/27
 • خاندوزی سید احسان، یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، سخنران، تحلیل عدالت در چهار دهه اخیر، 1398/08/27، 1398/08/27
 • خاندوزی سید احسان، سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، سخنران، اصلاح نظام یارانه ای کشور، 1398/10/25، 1398/10/26
 • مهری حسین، خاندوزی سید احسان، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، رابطه ترکیب انرژی و انتشار آلودگی هوا در ایران، 1399.

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

 • محاسبه شاخص توسعه انسانی زیست محیطی با تأکید بر وضعیت ایران، مسلم عارفی فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سود آوری بانکهای اسلامی و متعارف ( قبل و پس از بحران مالی 2008)، رضا مندنی فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/28
 • بررسی تأثیر مشارک زنان در بازار کار بر توزیع درآمد، عاطفه حسن بیگی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/29
 • بررسی رابطه متقابل بین استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی بر اساس رهیافت خودرگرسیون برداری پانلی، فاطمه مشهدی احمد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/04/25
 • تأثیر تفاوت در حکمرانی اقتصادی و سهولت کسب و کار بر مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD‌ در سال‌های 2016-2004، خانم شادی خدیور محسنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/07/30

پایان نامه/رساله: (PhD)

 • بررسی نظریه اقتصاد ساختاری جدید و کاربرد آن برای توسعه اقتصادی ایران، سعید دهقان خاوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/06
 • تحلیل نظری اثر رفتار باز توزیعی بر مصرف، پس انداز و انباشت سرمایه با رویکرد اسلامی (با استفاده از الگوی نسل های هم پوشان)، علی افسری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/26
 • اصول اقتصاد اثباتی در قرآن و سنت و تبیین مبانی شناخت ان، حسین غفورزاده ارانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/08
 • ارتباط فرهنگ ، سیاست های اقتصادی و توسعه اقتصادی در ایران 1368-1396(با تاکید بر آموزه های اسلامی و مکتب نهادی جدید)، زهرا خیری دوست لنگرودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/08/11
 • ارتباط فرهنگ ، سیاست های اقتصادی و توسعه اقتصادی در ایران 1368-1396(با تاکید بر آموزه های اسلامی و مکتب نهادی جدید)- تاکید بر آموزه های، زهرا خیری دوست لنگرودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/08
 • بررسی تطبیقی نظری و تجربی اندیشه های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (با رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)، زینب حاجی جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها:

 • ساختن شاخصهای هشدار زودهنگام در اقتصاد، 1398/02/11

کرسی نقد و نظریه پردازی:

 • معیارهای عدالت اقتصادی در ارزیابی برنامه های توسعه، خاندوزی سید احسان، ترویجی، 1394/08/23
 • علم دینی تمدنی خاستگاه علم اقتصاد با رویکرد اسلامی، خاندوزی سید احسان، دکتر امیر خادم علیزاده، نقد علمی، 1394/09/28
 • لوازم قانونی مقرراتی اقتصاد مقاومتی، خاندوزی سید احسان، ترویجی، 1394/10/01
 • پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی، امیدوار سیروس، خاندوزی سید احسان، دکتر، نقد علمی، 1397/07/23

گزارشات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 • ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ، خاندوزی سید احسان و دیگران ، 12/3/1398 شماره مسلسل 16458
 • تصویری از عملکرد اقتصاد کلان در دولت های مختلف(ویرایش دوم)، خاندوزی سید احسان، کاویانی زهرا ، 19/2/1396 شماره مسلسل 15372
 • الزامات دستیابی به رشد هشت درصد (مروری بر تجربه سیزده کشور)، میرجلیلی سید حسین ، خاندوزی سید احسان ، 5/3/1395 ، شماره مسلسل 14858
 • چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی (نقد روش های مرسوم و معرفی روش آسیب شناسی رشد)، میرجلیلی سید حسین ، خاندوزی سید احسان ، 5/3/1395 ، شماره مسلسل 14795
 • درباره برنامه ششم توسعه (14) ضرورت ها و رویکرد پیشنهادی (ویرایش اول)، زمانی رضا، خاندوزی سید احسان ، 21/10/1394، شماره مسلسل 14634
 • درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (8) تحول نظام اجرایی و اداری پیش شرط اثربخشی سیاست های اقتصاد مقاومتی، خاندوزی سید احسان ، 23/9/1394، شماره مسلسل 14580
 • درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 5. ارزیابی شاخص های جهانی برای سنجش درجه مقاومت اقتصادی، خاندوزی سید احسان ، فروغی زاده یاسین ، 8/11/1393، شماره مسلسل 14139
 • جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 2013، خیرخواهان جعفر، خاندوزی سید احسان، 21/10/1393، شماره مسلسل: 14110
 • درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 3.ارزیابی احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول)، خاندوزی سید احسان، روحانی سید علی، 1393/03/19، شماره مسلسل : 13722
 • بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 43. نکاتی درباره اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها، خاندوزی سید احسان، موسوی نیک سیدهادی،6/11/1392، شماره مسلسل: 13486
 • پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بودجه سال 1392: هدفمند کردن یارانه ها (ویرایش دوم) ،موسوی نیک سیدهادی، سیداحسان خاندوزی ، پیله فروش میثم ،فیاضی محمدتقی ، توتونچی ملکی سعید، /28/7/1392، شماره مسلسل: 13244
 • شاخص های کلیدی عملکرد ملی، یوسف نژاد ابوالفضل ، کارنما ایمان، خاندوزی سید احسان، 14/2/1392، شماره مسلسل : 12949
 • نگاهی به تولید ، مصرف و قاچاق دخانیات در کشور، رهبری مریم، زمانی رضا ، صدیقی سمیه ، خاندوزی سید احسان، غلامی باغی سعید، توتونچی ملکی سعید،حسین زاده سید علی اکبر، ترابی یوسف، کشفی سیدعلی 7/10/1390، شماره مسلسل : 12137
 • تحلیل بحران سقف بدهی ها و کاهش رتبه اعتباری آمریکا، شریف زاده محمد جواد، خاندوزی سید احسان، 3/8/1390، شماره مسلسل: 12004
 • مقایسه ماده واحده لایحه بودجه سال 1390 کل کشور با قانون بودجه سال 1389 کل کشور و قانون برنامه پنجم توسعه، خاندوزی سید احسان، حاتمی زاده سعید، 10/2/1390، شماره مسلسل: 10771
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تعطیلات رسمی و تغییر ساعت کار اداری »، کلهر سینا، صادقی پور نرگس ، راجی سیدمحمد هادی ، مالکی محمدرضا، خاندوزی سیداحسان ، 26/10/1389، شماره مسلسل: 10585
 • ارزیابی ابعاد رقابت پذیری اقتصاد ایران، 18/8/1389، شماره مسلسل: 10493
 • اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» (ویرایش سوم) (توزیع داخلی)، شایان آرانی شاهین، محمدی شاپور، عالی پناه علیرضا، عزیز نژاد صمد، حکیم شوشتری ناهید، خاندوزی سید احسان، پناهی علی، 12/10/1388، شماره مسلسل9789
 • سلسله مباحث نشست های تخصصی «حقوق واقتصاد» حقوق اقتصادی ملی در نظم حقوقی بین المللی (سخنرانی آقای دکتر محمود باقری)، خاندوزی سید احسان، مهری پرگو وجیهه، 30/11/1385، شماره مسلسل: 8248

و نظارت علمی و ویراستاری تخصصی ده ها عنوان گزارش در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

یادداشت های اقتصادی سایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری:

اسکرول به بالا